โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม

ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

       วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายวิลาศ ปริญญานิยม  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต และคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ นายวันใหม่ คงทองคำ และนางสาวสุชาดา เพชรสุทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ซึ่งมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยมีผู้บริหารในจังหวัดภูเก็ต แขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานอย่างคับคั่ง

back to top