โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม

ต้อนรับครูวิทยาศาสตร์ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

       วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายวิลาศ ปริญญานิยม  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณะครูจากโรงเรียนบ้านทุ่งคา บุณยขจรประชาอาสา และโรงเรียนเกาะสิเหร่ ที่ร่วมเดินทางมาส่ง นายปฐวี กาลมิกาล และนางสาวอลิษา รัชนิพนธ์ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

ประมวลภาพ

back to top