กิจกรรม Big cleaning day ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

       วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓  ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมกิจกรรม Big Cleaning บริเวณโรงเรียน อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในสถานศึกษา ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความสบายใจให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ทั้งนี้ ทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงภัยร้ายแรงจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กำลังระบาดอยู่ในตอนนี้ จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อร่วมมาตรการการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว

back to top