ประกาศ:

ต้อนรับคณะกรรมการในโอกาสเข้าตรวจสอบ ติดตาม และสังเกตการณ์ การดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔

         วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔  นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการในโอกาสเข้าตวจสอบ ติดตาม และสังเกตการณ์ การดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน เพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องเกียรติยศ อาคารฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

ประมวลภาพ

back to top