ประกาศ:

กิจกรรม Big Cleaning Day

           วันศุกร์ ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ บริเวณต่าง ๆ ภายในโรงเรียน และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้บริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในบริเวณโรงเรียน ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

back to top