ประกาศ:

การตรวจเยี่ยมโรงเรียนและติดตามการเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

      วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายชัยยุทธ อินฤทธิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เพื่อติดตามการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้ ๖ มาตรการหลัก (HTTM-RC) ๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ) โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตดำเนินการอย่างเข้มงวดตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข จัดรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน สลับกลุ่มนักเรียนมาเรียนเพื่อลดความแออัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยแก่ผู้ปกครอง นักเรียน  คณะครูและบุคลากร

ประมวลภาพ

back to top