ประกาศ:

รับมอบทุนการศึกษานักเรียนเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

        วันที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๖๕ นางสาวอรอุมา ทองสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมต้อนรับ นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยคณะ ในโอกาสเข้ามอบทุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โรงเรียนในเขตอำเภอเมืองภูเก็ต จำนวน ๕๙ ทุน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

back to top