ประกาศ:

โครงการ "การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)"

         วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕  นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต รับมอบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมอบรมกิจกรรม โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) กิจกรรมเครือข่ายนักเรียน D.A.R.E.  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของ สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

back to top