ประกาศ:

ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒ และ ๖/๒

        วันที่ ๔ - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕  นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒ และ ๖/๒ โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จำนวน ๖๘ คน  เข้าร่วมกิจกรรมค่ายและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ ได้ศึกษาและสัมผัสแหล่งเรียนรู้จริงอันจะนำไปสู่การเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมภารกิจค้นหาหนอน, กิจกรรม Black box,  กิจกรรมไอศกรีมทำมือ, กิจกรรมเมฆจำลอง, กิจกรรมมัศจรรย์ของสารละลาย,  กิจกรรมฉี่ใครพุ่งได้ไกลกว่า และกิจกรรมดาราศาสตร์เบื้องต้น

back to top