ประกาศ:

Southern English Medium Instruction Programmes Open House ๒๐๒๒

      วันจันทร์ ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรม Southern English Medium Instruction Programmes Open House ๒๐๒๒ ณ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา  ผลการแข่งขันนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program ได้รับเหรียญทอง ๙ เหรียญ เป็นเหรียญทองที่ ๒ และ ๓ ได้ไปแข่งขันต่อในระดับประเทศ ๒ รายการแข่งขัน คือ Singing Contest Level๑ และ Science Project Work Leve๑๒  และเหรียญเงินรวม ๙ เหรียญจากรายการแข่งขันทั้งหมด ๑๘ รายการ

back to top