ประกาศ:

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

     วันที่ ๕ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๖๕ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  โดยกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาวิถีชีวิตโดยสร้างเสริมประสบการณ์ตรง เพิ่มเติมความรู้นอกห้องเรียน ให้นักเรียนมีความรู้ และประสบการณ์อย่างกว้างขวาง โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และเป็นการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียน มีรายละเอียด ดังนี้

     ป.๑ วันศุกร์ที่ ๕ ส.ค. ๒๕๖๕ ณ บ้านโพรงกระต่าย และศูนย์เรียนรู้โครงการคืนชะนีสู่ป่า (น้ำตกบางแป) จังหวัดภูเก็ต
     ป.๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๕ ณ โอลด์ภูเก็ตฟาร์ม และสวนน้ำสแปลชจังเกิ้ล จังหวัดภูเก็ต
     ป.๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๕ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ และ สวนน้ำอันดามันดาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
     ป.๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๕ ณ สวนน้ำบลูทรี จังหวัดภูเก็ต
     ป.๒ วันศุกร์ที่ ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๕ ณ ปางช้างเอเลเฟ่น จังเกิ้ล แซงค์ชัวรี่ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต และสวนสาธารณะสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
     ป.๓ วันศุกร์ที่ ๒ ก.ย. ๒๕๖๕ ณ PHUKET ELEPHANT CAVE อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

back to top