โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๖๐

       เมื่อวันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๖๐  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่  มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ เข้าร่วมกิจกรรม  กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รำลึกถึงท่านสุนทรภู่กวีเอกของขาวไทยที่มีชื่อเสียงก้องโลก  โดยมีนายไพศาล  นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน   มีการแสดงละครเรื่อง พระอภัยมณี  การมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันประเภทต่างๆ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

back to top