การเเข่งขันกีฬา นักเรียนนักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐

       วันที่ ๖ ก.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ สนามสุระกุล อำเภอเมือง จ.ภูเก็ต นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานพิธีเปิดการเเข่งขันกีฬา นักเรียนนักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ ก่อนพิธีเปิดการเเข่งขัน มีการตั้งแถววงดุริยางค์ที่ซอยหน้าโรงเเรมดาราภูเก็ต เริ่มจากโรงเรียนสตรีภูเก็ตตามด้วยขบวนพาเหรด โรงเรียนสตรีภูเก็ต โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โรงเรียนเมืองถลาง โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย และเคลื่อนขบวนผ่านทางเข้าอุโมงค์ลงสูสนามสุระกุลอย่างสวยสดงดงาม มีประชาชนผู้ปกครองมาคอยชมจำนวนมาก โดยวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งเเรงมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ อีกเพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านการกีฬาของนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าร่วมการเเข่งขันในระดับที่สูงขึ้น การเเข่งขันในครั้งนี้ มีจำนวน ๑๑ ชนิดกีฬา โดยเเบ่งช่วงระยะเวลาจัดการเเข่งขันระหว่างวันที่ ๑๙ - สิงหาคม - ๓ กันยายน ๒๕๖๐ ดำเนินการจัดการแข่งขันจำนวน ๑๐ กีฬาได้เเก่ ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเล่ห์บอลในร่ม บาสเกตบอล เปตองเทนนิส เซบัคตะกร้อ เทเบิลเทนนิส แบตมินตัน ว่ายน้ำ และระหว่างวันที่ ๖ - ๘ กันยายน ๒๕๖๐ จัดการเเข่งขันประเภทกรีฑา มีจำนวนโรงเรียนส่งการเเข่งขันทั้งสิ้น ๓๔ โรงเรียน จำนวนนักกีฬา ๑๒,๐๐๐ คน ภายใต้ความร่วมมือและสนับสนุนจากองค์กรณ์ต่างๆ องค์การณ์บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ตำรวจภูธรวิชิต นายเเพทย์สาธารณะสุขจังหวัดภเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สมาคมกีฬาเเห่งจังหวัดภูเก็ต เป็นต้น

back to top