การแข่งขันทักษะวิชาการ Southern EP Open House ๒๐๑๘

        วันที่ ๒๓-๒๕  สิงหาคม ๒๕๖๑  นายวิลาศ  ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  มอบหมายให้นางอุษา  แกล้วชิต  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันและร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน ในการแข่งขันทักษะวิชาการ Southern EP Open House ๒๐๑๘  ณ โรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุง  ผลการแข่งขัน จำนวน  ๑๖ รายการ  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง จำนวน  ๑๔  รายการ  ระดับเหรียญเงิน   ๑  รายการ   ระดับเหรียญทองแดง  ๑  รายการ ซึ่งในแต่ละรายการมีนักเรียนจากห้องโครงการ  English Program/ Mini English Program  ร่วมเข้าเเข่งขันทั้งสิ้น ๓๑ โรงเรียน

back to top