สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑

       วันที่ ๑๖-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะครูและนักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จำนวน ๘๖ คน ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งในครั้งนี้นักเรียนได้รับความรู้ใหม่ ๆ จากการทำกิจกรรมต่าง ๆ

 

ประมวลภาพ

back to top