กิจกรรม โตไปไม่อ้วน

     วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกล่าวเปิดกิจกรรมโตไปไม่อ้วน ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารประชาร่วมใจ โดยงานอนามัยโรงเรียน เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน รู้จักและเลือกรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ซึ่งได้รับเกียรติจากนางธันยารัศมิ์ ประทุมสุวรรณ นักโภชนาการชำนาญการ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเป็นวิทยากร

back to top