ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรการแข่งขันวิชาการ

        วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรการแข่งขันวิชาการ ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตที่ได้รางวัลเหรียญทองระดับประเทศตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับนักเรียนที่มีความพยายามอุตสาหะ ฝึกซ้อม จนประสบผลสำเร็จ และให้ใช้ความสามารถของตนเองที่ได้รับเป็นตัวอย่าง แบบอย่างที่ดีให้แก่เพื่อนและน้อง ๆ ในโรงเรียน อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยมีนายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี และนางภัทรนิษฐ์ วิเชียรบรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะครู และนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรในครั้งนี้

 ประมวลภาพ

back to top