โครงการอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

      วันที่  ๑๗ มิถุนายน  ๒๕๖๒  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดภูเก็ต จัดโครงการอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  โดยมีการให้ความรู้กับตัวแทนนักเรียนระดับชั้น ป.๕ คณะครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของนักเรียน  มีการสาธิตวิธีการดับเพลิงในกรณีที่มีไฟไหม้  การแก้ปัญหากรณีถังแก๊สรั่ว  

back to top