โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม | รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

กิจกรรมเวทีสานฝัน สู่อาชีพ

       วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ประธานเปิดกิจกรรมโครงการเวทีสานฝันสู่อาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วยการแข่งขันการทำอาหารคาว หวาน น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ การจัดสวนถาด

back to top