โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม | ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ค่าย English Camp

      วันที่ ๑๕-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดกิจกรรมค่าย English Camp ณ โรงแรมภูเก็ต โบ๊ท ลากูน รีสอร์ท อ.เมือง จ.ภูเก็ต  โดยมีนักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ English Program ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และ ๔ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายในครั้งนี้

back to top