“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี ๒๕๖๒

      วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางภัทรนิษฐ์ วิเชียรบรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วย คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เพื่อเทิดพระเกียรติคุณแด่พระองค์ท่าน มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญู และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ได้แสดงออกซึ่งความสามัคคี มีระเบียบวินัย จงภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยมีนายภัคพงศ์ ทวัพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานพิธีถวายพวงมาลาถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ณ โรงเรียนปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ ฯ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

back to top