สภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตมอบหนังสือให้กับสมาคมคนพิการภูเก็ต

      วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ ผู้บริหาร ครูและสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มอบหนังสือให้กับสมาคมคนพิการภูเก็ต

ประมวลภาพ

back to top