กิจกรรมเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์นักเรียนห้องโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

       วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ในความร่วมมือการเผยแพร่นวัตกรรม L.K.S. SMART TEST ของโรงเรียนลำปางกัลยาณีและโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยมี นายบรรเจิด สระปัญญา วิทยากรผู้มากด้วยความสามารถ เป็นผู้ให้การอบรมในครั้งนี้

ประมวลภาพ

back to top