กิจกรรมพัฒนาการคิดสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

       วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาการคิดสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย นายบรรเจิด สระปัญญา ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี วิทยากรผู้มากด้วยความสามารถ เป็นผู้ให้การอบรมในครั้งนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

back to top