ประกาศ:

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ รับวัคซีน PFizer

      นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีอายุ ๑๒ ปีบริบูรณ์ เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ ๑ ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ และ เข็มที่ ๒ ในวันที่  ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ โรงยิมส์ ๔,๐๐๐ ที่นั่ง สะพานหิน จังหวัดภูเก็ต

ประมวลภาพ

back to top