ประกาศ:

งานมหกรรมวิชาการ SOUTHERN EP/MEP OPEN HOUSE ๒๐๒๑ ระดับประถมศึกษา

       วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔  นักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ English Program ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ เข้าร่วมแข่งขันมหกรรมวิชาการ SOUTHERN EP/MEP OPEN HOUSE ๒๐๒๑ ระดับประถมศึกษา รวมการแข่งขันทั้งสิ้น ๘ รายการ นักเรียนแข่งได้เหรียญทองที่ ๑ จำนวน ๑ รายการ  และเหรียญทองรวม ๗ รายการ

back to top