โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม

ผู้บริหาร คณะครู ร่วมต้อนรับคุณครูวรัทยา จินดาวงศ์

       วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓  ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนบ้านบางคู อ.เมือง จ.ภูเก็ต เนื่องในโอกาส ครูวรัทยา จินดาวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านบางคู  ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ณ ห้องเกียรติยศ อาคารฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

ประมวลภาพ

back to top