โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม

ผู้บริหาร คณะครู ร่วมต้อนรับคุณครูปัญญา เดชทิพย์พรพงศ์

       วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓  ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต เนื่องในโอกาส ครูปัญญา เดชทิพย์พรพงศ์ ครูโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์  ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ณ ห้องเกียรติยศ อาคารฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

ประมวลภาพ

back to top