ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการดำเนินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

       วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น ดร.ชุลีกร   ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตพร้อมด้วย นายกิจธิชัย สารรัตน์ , นายกิตติภูมิ อุทสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ในการดำเนินการเตรียมความพร้อมการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ประมวลภาพ

back to top