โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | ปรัชญาของโรงเรียน: "การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม" | ค่านิยมของโรงเรียน: "คุณธรรม นำความรู้ มุ่งสู่สากล" | อัตลักษณ์ของโรงเรียน: "ยิ้มใส ไหว้สวย" | เอกลักษณ์ของโรงเรียน: "มารยาทงาม"

ร่วมแสดงความยินดี กับ นางภัทรนิษฐ์ วิเชียรบรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไม้ขาว

       วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดี กับ นางภัทรนิษฐ์ วิเชียรบรรณ อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไม้ขาว ณ โรงเรียนบ้านไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ประมวลภาพ

back to top