โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | ปรัชญาของโรงเรียน: "การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม" | ค่านิยมของโรงเรียน: "คุณธรรม นำความรู้ มุ่งสู่สากล" | อัตลักษณ์ของโรงเรียน: "ยิ้มใส ไหว้สวย" | เอกลักษณ์ของโรงเรียน: "มารยาทงาม"

งานเลี้ยงแสดงความยินดี แก่นางภัทรนิษฐ์ วิเชียรบรรณ ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไม้ขาว

       วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่นางภัทรนิษฐ์ วิเชียรบรรณ อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ณ โรงแรมภูเก็มเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต

back to top