ประกาศ:

การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครู (วฐ.๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๓

        วันที่ ๑๑ - ๑๒ กันยายน ๒๕๖๔  นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  เดินทางมาเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ที่รับการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู (วฐ.๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามหลักเกณฑ์ ว.๒๑/๒๕๖๐ จำนวน ๒๘ คน โดยมีนายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

back to top