โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ครู

กิจกรรมถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

     เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 เวลา 19.00 น. ที่บริเวณเวทีกลางสะพานหิน  จังหวัดภูเก็ต นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากร เข้าร่วมในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในงาน ?ชาวภูเก็ตพร้อมใจภักดิ์ รักพ่อหลวง? โดยมี นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี

Read more...

งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๕๖

       เมื่อวันที่  ๓๐  กันยายน ๒๕๕๖  เวลา  ๑๘.๐๐ น.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะผู้บริหาร  คณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้ร่วมกันจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ  ปีงบประมาณ ๒๕๕๖  จำนวน  ๕  ท่าน  เพื่อประกาศเกียรติคุณ  เชิดชูเกียรติและรำลึกถึงความดี ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติ จาก ส.ส.เรวัต  อารีรอบ   ส.ส.อัญชลี  วานิชเทพบุตร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต  นายชลำ  อรรถธรรม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน  จังหวัดภูเก็ต

Read more...

งานแสดงมุทิตา วันสดใส วัยเกษียณ อนุบาลภาคใต้

     เมื่อวันที่ 16 กันยายน  2556 นายไพศาล  นาขวัญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  คณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้บริหาร ครู ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี  2556 โดยปีนี้โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ได้รับมอบหมายจากสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ให้ดำเนินการจัดงานการแสดงมุทิตาจิต ณ โรงแรมเคพาร์คแกรนด์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Read more...

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

        เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม  2556 เวลา 17.00 - 20.00 น.  ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้เข้าร่วมพิธีมหามงคลวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556 ณ เวทีกลางสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต  กิจกรรมประกอบด้วย  พิธีถวายพระพรชัยมงคล  พิธีวางพานพุ่ม

Read more...

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

     เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2556 นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานในรอบ ปีการศึกษา 2555

Read more...