โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม

ภาพกิจกรรม

English Day and New Year 2014

      เมื่อวันที่  25  ธันวาคม  2556  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ในโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program,Minienglish Program,Intensive  Program ได้กำหนดจัดกิจกรรม "English Day and  New Year 2014" ระหว่างเวลา 8.40 - 14.30 น. ณ อาคารเอนกประสงค์และลานบัวชมพู  โดยมีกิจกรรมการแสดงบนเวที บูธกิจกรรม  เกมภาษาอังกฤษ กิจกรรมเสริมหลักสูตรและบูธนิทรรศการวันสำคัญ  โดยมี นายชลำ  อรรถธรรม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด และแขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครอง เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

Read more...

การแข่งขันกีฬาอนุบาล จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๖

     เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและผู้ปกครอง ได้นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอนุบาล จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาสุระกุล โดยมี นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน โดยการจัดการแข่งขันมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายให้มีสุขภาพแข็งแรง รักการออกกำลังกายและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับลูกหลานภายในครอบครัวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

Read more...

การแข่งขันกรีฑา นักเรียน นักศึกษา ประชาชนจังหวัดภูเก็ต ปี ๒๕๕๖

      นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา นักเรียน นักศึกษา ประชาชน จังหวัดภูเก็ต ประจำปี ๒๕๕๖ ในระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาสุระกุล โดยมี นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธาน ซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาพ  โดยเฉพาะการเล่นกีฬาได้มีส่วนช่วยในการพัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนาจิตใจ ให้มีวินัยมีคุณธรรม มีน้ำใจเป็นนักกีฬา และทำให้เยาวชนได้มีโอกาสออกกำลังกาย เพื่อเป็นการสร้างทรัพยากรบุคคลของจังหวัดต่อไป

Read more...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลสงขลา

     เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 เวลา 08.30 น. นายอนุรักษ์ รุ่งเรือง รอง.ผอ.สพป.ภูเก็ต และ นายไพศาล นาขวัญ ผอ.ร.ร. อนุบาลภูเก็ต ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนอนุบาลสงขลา จำนวน 50 คน ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานการจัดการศึกษา  ของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ เกิดผลสำเร็จมีคุณภาพ ณ ห้องสมุดมีชีวิต

Read more...

กิจกรรมถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

     เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 เวลา 19.00 น. ที่บริเวณเวทีกลางสะพานหิน  จังหวัดภูเก็ต นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากร เข้าร่วมในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในงาน ?ชาวภูเก็ตพร้อมใจภักดิ์ รักพ่อหลวง? โดยมี นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี

Read more...

การประเมินโรงเรียนเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

       เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำโดย นายไพศาล  นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียน  เพื่อขอรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในการประเมินโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการประเมิน ๖ ด้าน จัดซุ้มนิทรรศการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  การสาธิตและการแสดงของนักเรียน  ณ  ห้องสมุดมีชีวิตและลานบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

การแข่งขันกีฬา-กรีฑา "บัวชมพูเกมส์" ครั้งที่ ๓๑ ประจำปี ๒๕๕๖

     เมื่อวันที่ ๑๑-๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑา "บัวชมพูเกมส์" ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖  ได้รับเกียรติจาก สส.อัญชลี  วานิช  เทพบุตร  เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี  นายไพศาล  นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู  แขกผู้มีเกียรติทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมกิจกรรม ณ สนามกีฬาสุระกุล

Read more...

ร่วมต้อนรับรองผู้อำนวยการ ชรินทร์ ชังอินทร์

     คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ รองผู้อำนวยการชรินทร์ ชังอินทร์ ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องสมุดมีชีวิต โดยมีผู้บริหารในจังหวัดภูเก็ตแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานอย่างคับคั่ง

Read more...

โครงการพัฒนาสายสืบลูกน้ำยุงลายในโรงเรียน

     ระหว่างวันที่  6 - 8 พฤศจิกายน  2556 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ตได้ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาสายสืบลูกน้ำในโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เพื่ออบรมให้ความรู้แก่นักเรียนให้สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานในชีวิตประจำวันและดูแลให้ชุมชนปลอดโรคไข้เลือดออก ณ อาคารเอนกประสงค์และห้อง E-classroom

Read more...

เยี่ยมติดตามการดำเนินงานโรงเรียนระดับอนุบาลน่าอยู่ปลอดโรค

     เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน  2556  สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตได้เยี่ยมติดตามการดำเนินงานโรงเรียนระดับอนุบาลน่าอยู่ปลอดโรคของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  ด้านการส่งเสริมสุขภาพ  สุขาภิบาลอาหาร อนามัยสิ่งแวดล้อมและเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อ เพื่อทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามโครงการ  โดยมี นายไพศาล  นาขวัญ  ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูให้การต้อนรับ ณ ห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...