ภาพกิจกรรม

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

      วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑  ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วย ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลาง จังหวัดภูเก็ต

Read more...

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร

      วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ เวทีกลางสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายภคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางสุทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน นำข้าราชการและประชาชน กว่า ๒,๐๐๐ คน ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในเวลา ๑๘.๓๐ น. กิจกรรมประกอบด้วยการถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประธานในพิธีนำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ,ผู้ร่วมพิธีร่วมจุดเทียนและยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นเวลา ๘๙ วินาทีพร้อมเปิดดนตรีบรรเลงเพลง"พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์" โดยขอความร่วมมือข้าราชการ สวม ชุดเครื่องแบบปกติขาว ,องค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษาเครื่องแบบของหน่วยงาน ,จิตอาสาแต่งกายด้วยชุดจิตอาสา และประชาชนทั่วไปชุดสุภาพโทนสีเหลือง

Read more...

งานมหกรรมทักษะทางวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ ๑๓

       วันที่ ๙ - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑  นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ผู้บริหาร และคณะครู นำนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้าร่วมการแข่งขัน มหกรรมทักษะวิชาการ โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ๑๔ จังหวัด ภาคใต้ ครั้งที่ ๑๓ "สุดยอดเด็กไทย ภูมิใจในถิ่น สืบศาสตร์และศิลป์ แห่งชาวดอกบัว" ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง  อ.เมือง จังหวัดตรัง โดยมีตัวแทนนักเรียน ระดับชั้น อนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมการแข่งขันฯ 

Read more...

งานมุฑิตาจิต จิตานุสรณ์ "ร้อยดวงใจด้วยใยบัว ๖๑"

      วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑  นายวิลาศ ปริญญานิยม  ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมจัดงานมุฑิตาจิต จิตานุสรณ์ "ร้อยดวงใจด้วยใยบัว ๖๑" ให้แก่คณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตที่เกษียณอายุราชการ จำนวน ๓ ท่าน ณ โรงแรมดารา จ.ภูเก็ต

Read more...

กตเวทิตาจิต ศิษย์น้อมบูชา อำลาครูเกษียณ

      วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ผู้บริหาร คณะครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ ประจำปี ๒๕๖๑  "กตเวทิตาจิต ศิษย์น้อมบูชา อำลาครูเกษียณ" เพื่อแสดงมุทิตาจิต แด่ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตที่เกษียณอายุราชการ ณ อาคารฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

โรงเรียนสังกัด สพป.พะเยาศึกษาดูงาน

       วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก สพป.พะเยา จำนวน ๘๑ คน ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

การประชุมสัมมนา การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฎิบัติ Implementation From Policy To Practice ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ณ โรงแรมแกรนด์สุพิชฌาย์ซี้ตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

       วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานการประชุมสัมมนา การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฎิบัติ Implementation From Policy To Practice ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ณ โรงแรมแกรนด์สุพิชฌาย์ซี้ตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อมอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. ในการดำเนินงานและปฎิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และแจ้งข้อราชการเร่งด่วน และข้อปฎิบัติ ของแต่ละกลุ่มงานใน สพป.ภูเก็ต กลุ่มบริหารงานการเงินเกี่ยวกับงบประมาณ การจ้าง การเบิกจ่าย กลุ่มนโยบายและแผน งบประมาณการดำเนินงานปี ๒๕๖๒ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการแข่งขันของนักเรียน กลุ่มอำนวยการ การทอดกฐินพระราชทาน หน่วยตรวจสอบภายใน การเบิกจ่ายตามระเบียบข้อกฏหมาย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล การดำเนินงานด้านวิชาการ ของโรงเรียน กลุ่มพัฒนาบุคลากร การอบรมคูปองครู กลุ่ม ICT การดำเนินงาน NEW DLTV

Read more...

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรการแข่งขันวิชาการ

        วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรการแข่งขันวิชาการ ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตที่ได้รางวัลเหรียญทองระดับประเทศตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับนักเรียนที่มีความพยายามอุตสาหะ ฝึกซ้อม จนประสบผลสำเร็จ และให้ใช้ความสามารถของตนเองที่ได้รับเป็นตัวอย่าง แบบอย่างที่ดีให้แก่เพื่อนและน้อง ๆ ในโรงเรียน อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยมีนายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี และนางภัทรนิษฐ์ วิเชียรบรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะครู และนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรในครั้งนี้
Read more...

กิจกรรม โตไปไม่อ้วน

     วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกล่าวเปิดกิจกรรมโตไปไม่อ้วน ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารประชาร่วมใจ โดยงานอนามัยโรงเรียน เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน รู้จักและเลือกรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ซึ่งได้รับเกียรติจากนางธันยารัศมิ์ ประทุมสุวรรณ นักโภชนาการชำนาญการ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเป็นวิทยากร

Read more...

โครงการภูเก็ตสวย ด้วยมือและใจเรา

       วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต รับการประเมินโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจของเรา Keep phuket clean by our hands and hearts ขับเคลื่อนวาระจังหวัดสะอาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกของนักเรียนให้รู้ถึงคุณค่าของความสะอาดของจังหวัดด้วยการบูรณาร่วมกันระหว่าง ส่วนราชการ เอกชน อำเภอ ชุมชน และประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อสอดรับนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยในเรื่องการรักษาความสะอาด พร้อมรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนได้จัดกิจกรรม 5 ส ทั้งภายในและภายนอกอาคารของส่วนราชการ บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ถนน ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยใช้แนวทางประชารัฐ และ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้จังหวัดภูเก็ตสวยด้วยมือเรา

Read more...