ประกาศ:

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกกรุง "สายศิลป์ไทย หัวใจลูกกรุง"

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิง นราภัทร เทพอักษร นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๔ ได้รับ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกกรุง "สายศิลป์ไทย หัวใจลูกกรุง" ครั้งที่ ๑ ระดับประถมศึกษา

ประมวลภาพ

Rate this item
(1 Vote)
back to top