ประกาศ:

รางวัล “กตัญญุตาคุณากร” “ต้นแบบความกตัญญูและทำประโยชน์เพื่อสังคมไทย ประจำปี ๒๕๖๔”

      โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิง ปภาวรินทร์ เพ็ชรจันทึก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “กตัญญุตาคุณากร” “ต้นแบบความกตัญญูและทำประโยชน์เพื่อสังคมไทย ประจำปี ๒๕๖๔” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันอาสาสมัครสากล ประจำปี ๒๕๖๔ ได้รับโล่รางวัลจาก หม่อมราชวงศ์ปณิธาน จรูญโรจน์ นัดดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจรัสพรปฏิภาณ (พระองค์เจ้าจรูญโรจน์ เรืองศรี)

ประมวลภาพ

Rate this item
(3 votes)
back to top