ประกาศ:

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ๒๐๒๑

      โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดีแก่ เด็กหญิงปภาวี  ชมบุญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒ และ เด็กชายภัทรกร  บุญวรรโณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๑ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ๒๐๒๑ World Mathematics Invitational

ประมวลภาพ

Rate this item
(0 votes)
back to top