ประกาศ:

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

          โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ นางดารุวรรณ เตชะวันโต ได้รับรางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

Rate this item
(1 Vote)
back to top