ประกาศ:

รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔

          โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้รับรางวัลรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔

Rate this item
(4 votes)
back to top