โครงงานการหารัศมีจากเศษเสี้ยวส่วนโค้งของวงกลม

ชื่อโครงงาน การหารัศมีจากเศษเสี้ยวส่วนโค้งของวงกลม

ประเภทโครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์

ชื่อผู้จัดทำ 1.เด็กหญิงลักขิกา คงตุก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

                  2.เด็กหญิงวสมน บุญประสิทธิการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

                  3.เด็กหญิงณิชากร จันทร์มุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

                  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

ปีการศึกษา 2557

ครูที่ปรึกษาโครงงาน คุณครูมณีรัตน์ อารีราษฎร์

                                 คุณครูสุชาดา เพชรสุทธิ์ (คลิกดาวน์โหลด)

Rate this item
(1 Vote)
back to top