มอบเงินบริจาคช่วยเหลือนักเรียน ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านพัก

       คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตร่วมสมทบทุนบริจาคช่วยเหลือนักเรียน  เด็กหญิงรัตนวรรณ มณีรัตน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๖ และ เด็กหญิงอนัญพร มณีรัตน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๓ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านพักเสียหายทั้งหลัง ยอดสมทบช่วยเหลือนักเรียน ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จำนวนเงิน ๑๑๔,๒๘๔ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) และอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็น

ประมวลภาพ

Rate this item
(1 Vote)
back to top