รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตรต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ประจำปี ๒๕๕๙

       วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นางภัทรนิษฐ์ วิเชียรบรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต และนางประพิศ อัคสินธวังกูร หัวหน้างานสหกรณ์โรงเรียน เป็นตัวแทนโรงเรียน เข้าร่วมพิธีรับมอบโล่และเกียรติบัตรต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ประจำปี ๒๕๕๙

ประมวลภาพ

Rate this item
(0 votes)
back to top