โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม

คนเก่งวันนี้

รางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก

     โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายภาสพงศ์  สุแสงรัตน์ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ที่สามารถคว้า เหรียญทองแดง การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา International Mathematics and Science Olympiad For Primary School 2014 ( IMSO 2014) ระหว่างวันที่ ๕-๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

Read more...

คนเก่งวันนี้

เด็กหญิงสโรชา เสมอภาค 

สอบได้ คะแนนสุงสุด อันดับ ๑ ของประเทศ วิชาคณิตศาสตร์ 
สอบได้ คะแนนสุงสุด อันดับ ๑ ของจังหวัด วิชาภา่ษาอังกฤษ 

โครงการสอบแข่งขันวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ 
ครั้งที่ ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

Read more...

คนเก่งวันนี้

ด.ช.ราเมศวร์  แต่บุญญานุภาพ ได้รับรางวัลชนะเลิศเทวันโด ประเภทต่อสู้ ชิงแชมป์ระดับภาคใต้  ครั้งที่ 16 ประเภทยุวชนชาย อายุ 11-12 ปี

Read more...
Subscribe to this RSS feed