ผลงานนักเรียน

รางวัลดีเยี่ยมโดดเด่น "การประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคต ปี ๒๕๖๐"

      วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เด็กชายธีร์กวิน เสงี่ยม  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต รับโล่และเกียรติบัตร จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประกวดวาดภาพจินตนาการอนาคตปี ๒๕๖๐ หัวข้อ "ความเป็นอยู่ของมนุษยชาติในอีก ๓๐ ปีข้างหน้า" ระดับดีเยี่ยมโดดเด่น  โครงการพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์

Read more...

รางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๕

รางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ อิมแพค  เมืองทองธานี ระหว่าง วันที่ ๒๙ - ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

Read more...

รางวัลโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

รางวัลโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

Read more...

รางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๔

รางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

   ณ อิมแพค  เมืองทองธานี ระหว่าง วันที่ ๑๗ - ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

คลิกดาวน์โหลด รางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๔

Read more...

รางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก

     โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายภาสพงศ์  สุแสงรัตน์ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ที่สามารถคว้า เหรียญทองแดง การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา International Mathematics and Science Olympiad For Primary School 2014 ( IMSO 2014) ระหว่างวันที่ ๕-๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

Read more...

คนเก่งวันนี้

เด็กหญิงสโรชา เสมอภาค 

สอบได้ คะแนนสุงสุด อันดับ ๑ ของประเทศ วิชาคณิตศาสตร์ 
สอบได้ คะแนนสุงสุด อันดับ ๑ ของจังหวัด วิชาภา่ษาอังกฤษ 

โครงการสอบแข่งขันวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ 
ครั้งที่ ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

Read more...

คนเก่งวันนี้

ด.ช.ราเมศวร์  แต่บุญญานุภาพ ได้รับรางวัลชนะเลิศเทวันโด ประเภทต่อสู้ ชิงแชมป์ระดับภาคใต้  ครั้งที่ 16 ประเภทยุวชนชาย อายุ 11-12 ปี

Read more...

กิจกรรมสภานักเรียน ป.๑- ป.๖

       โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  ขอแสดงความยินดีกับผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสภานักเรียน ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ โดย  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

Read more...

สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โปรแกรม GSP

       โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  ขอแสดงความยินดีกับผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒  กิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ โดยเด็กชายปรเมศวร์  รัตนประสารและเด็กชายรัชชานนท์  พึ่งแรง  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ชนะเลิศระดับชาติ ๓ ปีซ้อน  โดยมีคุณครูปัณณธร  ละม้ายและคุณครูดวงจันทร์  วิกรมธีรานันท์ เป็นผู้ฝึกสอน

Read more...