ประกาศ:

รางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก

     โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายภาสพงศ์  สุแสงรัตน์ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ที่สามารถคว้า เหรียญทองแดง การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา International Mathematics and Science Olympiad For Primary School 2014 ( IMSO 2014) ระหว่างวันที่ ๕-๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย     เด็กชายภาสพงศ์ สุแสงรัตน์ ได้รับการคัดเลือกจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ส่งนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ จำนวน ๑๒ คน และวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๘ คน เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ผลปรากฏว่า นักเรียนทั้งหมดสามารถกวาดรางวัลจากการแข่งขันได้ ๓๐ เหรียญรางวัล โดยแบ่งเป็น ๘ เหรียญทอง ๑๓ เหรียญเงิน ๙ เหรียญทองแดง 

Rate this item
(0 votes)
back to top