รางวัล "การแข่งขันในกิจกรรม Southern Region Ep/Mep Open House 2017"

      เมื่อวันที่ 4 กันยายน ๒๕๖๐ นายวิลาศ  ปริญญานิยม ได้มอบหมายให้  นางภัทรนิษฐ์  วิเชียรบรรณ มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการ EPและ MEP ที่เข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรม Southern Region Ep/Mep Open House 2017 เมื่อวันที่ 6-8 สิงหาคม 2560 ที่โรงเรียนเบญจมาราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช

คลิกดาวน์โหลด 

 ประมวลภาพ 

 

Rate this item
(0 votes)
back to top