รางวัล "การแข่งขันในกิจกรรม Southern Region Ep/Mep Open House 2018"

       เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ นายสายัณห์  ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นเกียรติมอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการ EP และ MEP ที่ชนะการแข่งขันในกิจกรรม Southern EP/MEP Open House ๒๐๑๘ เมื่อวันที่ ๒๓-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ โรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุง

คลิกดาวน์โหลด 

ประมวลภาพ 

Rate this item
(1 Vote)
back to top