รางวัล "ความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ"

        วันที่ ๘ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ นางปนัสยา รัตนพันธ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี และนางภัทรนิษฐ์ วิเชียรบรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้กับ นักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ที่เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมรายการต่างๆ จากองค์กร หน่วยงานภายนอกสถานศึกษา ได้รับโล่ เกียรติบัตร เหรียญ มากมาย อาทิ ประเภทวิชาการ ประเภทกีฬา ประเภทดนตรี ประเภทการประกวดต่างๆ จนนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน ทางโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จึงมอบของขวัญที่ระลึก เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจให้เด็กๆ ได้พัฒนาตนเองในรายการที่เข้าร่วมแข่งขัน ต่อไป

ประมวลภาพ 

Rate this item
(0 votes)
back to top