รางวัลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติประจำปี ๒๕๕๙ (ระดับประเทศ)

       เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ นายไพศาล  นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มอบหมายให้ นางภัทรนิษฐ์ วิเชียรบรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติประจำปี ๒๕๕๙ (ระดับประเทศ) ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

คลิกดาวน์โหลด 

ประมวลภาพ 

Rate this item
(0 votes)
back to top